Bg: 5396-42190
Pg: 34 48 52-9
Org.nr: 556623-2368

E-post: info@msmvital.se
www.msmvital.se
www.massagestolar.se

Andersson Wellness AB
Nolgårdsvägen 15,
663 41  Hammarö
Tel: 054-15 25 70

Hem   |   Företaget   |   Produkter   |   Fodertillskott   |   Kosttillskott   |   Länkar   |   Om MSM   |   Beställ   |   Kontakt

Kosttillskott

MSM – Kosttillskott

Nedanstående är hämtat från den Amerikanska webbplatsen www.msmguide.com. Webbplatsen är tänkt att fungera som en resurs för konsumenter, forskare, läkare och media som vill veta mer om forskning och rön angående MSM.

MSM, Metyl Sulfonyl Metan är en svavelförening; en viktig byggsten i leder, brosk, hud, hår och naglar samt metylgrupper som stöder viktiga biokemiska processer i kroppen, inklusive energiproduktion. MSM är ett naturligt förekommande näringsämne och finns i små mängder i många av våra livsmedel. Som kosttillskott är MSM syntetiskt, men identiskt med det som finns i naturen. MSM kan tas separat eller i kombination med andra kosttillskott som exempelvis glukosamin och kondroitin. Fackgranskad klinisk forskning i USA har visat att MSM är säkert och effektivt för att förbättra rörelseförmåga och komfort i leder.

MSN och ledbesvär

Den mesta forskningen som gjorts angående MSM är huruvida användningen av MSM är till hjälp vid ledbesvär. Flera kliniska studier som publicerats påvisar att MSM avsevärt har förbättrat fysiken och reducerat besvär och smärtor som uppkommit från ett degenerativt tillstånd som artros och/eller från fysisk indikation som seninflammation (tendinit), stukade leder eller vid översträckning.

En lista på publicerade studier finns tillgänglig under rubriken Practitioner Resources.

Dosering: se separat tabell »
Om du vill veta mera om rekommenderade doser och användning av MSM gå in på sidorna Sports Injuries and MSM eller Osteoarthritis and MSM.

En vanlig fråga är ”Hur fungerar MSM?”

MSM, Metyl Sulfonyl Metan är en svavelförening: en livsviktig beståndsdel i nästan all bindvävnad. MSM som tillskott hjälper till att reparera skadad bindvävnad i t.ex. leder, i stället för att bara undertrycka symtomen kopplade till leddegeneration.

Nedan; kortfattad info om 2 vetenskapliga studier av MSM

En klinisk pilotstudie.
Effekten av – Metyl Sulfonyl Metan (MSM) vid artros och smärta i knä

Av: Kim LS, Axelrod LJ, Howard P, Buratovich N, Waters RF.
Från: Southwest College of Naturopathic Medicine, Arizona USA.

Syfte: Osteoartrit (OA) är den vanligaste formen av artrit och den näst vanligaste orsaken till långvarig funktionsnedsättning bland medelålders och äldre vuxna i USA. Metyl Sulfonyl Metan (MSM) är ett populärt kosttillskott som används både ensamt och i kombination med annan behandling för att reducera problemen vid artrit.

Metod: En randomiserad, placebokontrollerad studie utfördes på en grupp av femtio män och kvinnor som led av knäartros, de var i åldersspannet 40 – 76 år. Gruppen fick 3 g MSM eller placebo två gånger dagligen under 12 veckor (6 g/dag totalt).

Resultat: Jämfört med kontrollgruppen, fick MSM-patienterna en signifikant minskning av smärta, stelhet samt upplevde en förbättrad rörlighet. Slutsatsen av studien blev att en dos motsvarande 2 ggr 3 g MSM dagligen reducerade symtomen av smärta och förbättrade fysisk funktion avsevärt utan större biverkningar.

Källa: Osteoarthritis Cartilage. 2006 Mar; 14(3):286-94. Epub 2005 Nov

Studie 2.
En systematisk genomgång av näringstillskott dimetylsulfoxid (DMSO) och
Metyl Sulfonyl Metan (MSM) för behandling av artros.

Av: Brien S, Prescott P, Bashir N, Lewith H, Lewith G.

Syfte: Att undersöka effekten av sulfoxid (DMSO) och Metyl Sulfonyl Metan (MSM) för behandling av osteoartrit (OA)

Metoder: Till grund för studien låg RCT, placebokontrollerade, randomiserade, jämförande studier innehållande termerna: Artros, degenerativa ledbesvär, dimetylsulfoxid, DMSO, och Metyl Sulfonyl Metan, MSM, klinisk prövning. Studierna man undersökte utfördes mellan 1950 till november 2007 och registrerade i någon av databaserna Cochrane Library, Medline, Embase, Amed, Cinahl och NeLH.

Resultat: Sex studier inkluderades med sammantaget 681 patienter med artros i knä. Två studier med 168 patienter fick MSM. Båda MSM-studierna rapporterade en betydande förbättring och reducering av smärta i förhållande till jämförelsegruppen Uppgifterna från de mer långtgående MSM-försöken gav positiva men inte definitiva bevis för att MSM är överlägsen placebo vid behandling av mild till måttlig artros i knä. Ytterligare studier krävs nu för att identifiera både den optimala dosen och långsiktiga säkerheten för MSM.

Källa: PMID: 16309928 [PubMed - indexed for MEDLINE] Osteoarthritis Cartilage. 2008 Nov; 16 (11):1277-88. Epub 2008 Apr 15.